خوشبختی ,زنده ,زنده ماندن ,برای زنده ,دلیل برای

به نام او...

پنج دلیل برای زنده ماندن: خانواده- عشق - میل به خوشبختی- تحقق آرزوها- رفتن به سینما و خوندن  صد سال تنهایی مارکز- کارهای ناتمانم زندگی-

آمال آرزوها...

   " لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند "  . علی شریعتی

آن زنده که کاری نکند ، مرده به از اوست

هر شروع دوباره ، هر رشد و تحول درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت ، خوشحالی ، خوشبختی و آزادی بیشتر است .    باربارا دی آنجلیس


نتیجه تصویری برای سخنان بزرگان درباره 5 دلیل زنده ماندن

نتیجه تصویری برای سخنان بزرگان درباره 5 دلیل زنده ماندن

نتیجه تصویری برای عکس های جملات دلیل زنده ماندن از بزرگان

نتیجه تصویری برای عکس های جملات دلیل زنده ماندن از بزرگان
 
نتیجه تصویری برای عکس های جملات دلیل زنده ماندن از بزرگان

نتیجه تصویری برای عکس های جملات دلیل زنده ماندن از بزرگاننتیجه تصویری برای سخنان بزرگان درباره 5 دلیل زنده ماندن


نتیجه تصویری برای عکسای طبیعت  و گل در ایراننتیجه تصویری برای عکس های طبیعت و گلنتیجه تصویری برای عکس طبیعت در ایراننتیجه تصویری برای عکس گل قرمزنتیجه تصویری برای عکس طبیعت در ایران
نتیجه تصویری برای عکس طبیعت در ایران


نتیجه تصویری برای عکس گل های زیبا همه رنگ در ایراننتیجه تصویری برای عکس طبیعت در ایران
منبع اصلی مطلب : ensanamarezoost
برچسب ها : خوشبختی ,زنده ,زنده ماندن ,برای زنده ,دلیل برای
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : پنج دلیل برای زنده ماندن